Post-Doctoral Alumni

http://www.clas.wayne.edu/Multimedia/luogroup/Images/Qianjin%20Headshot.jpg

Qianjin Chen

Special-term Professor at Donghua University

Ph.D., Chinese University of Hong Kong

B.S., Sichuan University

qianjin5100@gmail.com

 

 ↑ back to top